Preventief Medisch Onderzoek

Een Preventief Medisch Onderzoek kan worden aangeboden aan de medewerkers om zo de medewerkers fit en met meer plezier aan het werk te krijgen en de levenskwaliteit te verbeteren. Dat is fijn voor de medewerker, maar ook voor de werkgever is het een belangrijk instrument om verzuim en uitval te voorkomen. Lees verder voor de mogelijkheden.

Inhoud PMO

Vragenlijst
Deze wordt voorafgaand aan de Health Check ingevuld. Onderdelen die aan bod zullen komen in de vragenlijst zijn: persoonlijke gegevens, mentaal welbevinden, werk-privé balans, werkdruk en stress. Ontspanning en slaap,fysieke gesteldheid en beweging.

Lichamelijk Onderzoek
Bestaat uit:                                                        Optioneel:
Lengte , gewicht en BMI                                   Cholesterolmeting
Vetpercentage                                                  Glucosemeting
Spiermassa en stofwisselingssnelheid             Inspanningstest V02 Max
Bloeddruk en rusthartslag                                 Balans test
Visceraal vet (buikvet)                                      Handknijpkracht test
Buikomvang

Screening Fysiotherapeut
Optioneel: Analyse klachtenbeeld door fysiotherapeut. Voor medewerkers met klachten aan het bewegingsapparaat zal onze fysiotherapeut worden ingeschakeld en zal een screening plaatsvinden. Een behandelplan zal worden meegenomen in het advies.

Leefstijlanalyse en adviesgesprek Leefstijlcoach
Tijdens het gesprek met de leefstijlcoach wordt het lichamelijk onderzoek (en eventueel screening fysiotherapeut) besproken, de ingevulde vragenlijst uitgebreid doorgenomen en wordt een analyse gemaakt van de huidige leefstijl. Op basis van de bevindingen wordt een advies gegeven en daarnaast handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan.

Samenwerking met bedrijfsarts mogelijk.

Investering
Op basis van het aantal medewerkers en het aantal af te nemen testen, kunnen wij een offerte maken voor PMO welke zal aansluiten op de wensen.

 

Dit vind je ook leuk